Politechnika za 20 lat

03.01.2001
Media

Mimo że w budżecie państwa brakuje pieniędzy na uczelnie wyższe, Politechnika Rzeszowska planuje swój rozwój do 2020 r.

Na zorganizowany przez rzeszowski Oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów Politechniki (między ulicami: Poznańską, Podkarpacką i al. Powstańców Warszawy) wpłynęło sześć prac m.in. z Wrocławia, Gliwic i Krakowa. Jury pod przewodnictwem prof. Wacława Serugi – dziekana Wydziału Architektury
Politechniki Krakowskiej – przyznało pierwszą nagrodę (15 tyś. zł) zespołowi „MWM – Projekt” z Rzeszowa. W jego skład wchodzą dwaj architekci: Marcin Smoczeński i Maciej Łobos oraz Wacław Matłok, studiujący architekturę we Wrocławiu. Drugiej nagrody nie przyznano; trzecią (7 tyś. zł) otrzymał Paweł Kowalski, student V roku architektury we Wrocławiu.

Teren przy al. Powstańców Warszawy należy do uczelni i liczy ok. 35 h. Politechnika chciałaby tam zlokalizować nowe budynki istniejących i planowanych wydziałów, domy akademickie, stołówkę oraz kompleks rekreacyjno-sportowy. Między ulicami: Podkarpacką, Poznańską i al. Powstańców Warszawy zostały już zbudowane siedziby wydziałów: Chemii, Budownictwa Lądowego i Inżynierii Środowiska, Budowy Maszyn i Lotnictwa wraz z domami akademickimi i stołówką. Rzeszowscy architekci przyjęli założenie, iż fasady planowanego zespołu gmachów będą skierowane w stronę arterii komunikacyjnej, jaką jest al. Powstańców. Będą to: gmachy rektoratu oraz biblioteki, nieco dalej zespołów produkcyjno-badawczych, nowy obiekt wydziału budownictwa lądowego oraz zespół akademików z nową stołówkę.

Na uwagę zasługuje kompleks obiektów sportowych z amfiteatrem, w kształcie litery L oraz krytymi kortami tenisowymi i pływalnią. W podziemiach zaplanowano bezkolizyjne przejście, prowadzące z domów akademickich do amfiteatru. Będzie tam również zespół usługowo -gastronomiczny. Parkingi  przewidziano na tyś. samochodów. Między budynkami znajdą się zespoły zieleni.

Antoni Adamski, Nowiny

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia wygody przy korzystaniu z pełnej funkcjonalności.