W ścisłym centrum Rzeszowa powstanie biurowiec projektu MWM Architekci

03.07.2020
Media

Budynek zlokalizowany będzie w wyjątkowym miejscu, w ścisłym śródmieściu Rzeszowa, u zbiegu ul. Lisa-Kuli, Zygmuntowskiej i Moniuszki. Eksponowana ze wszystkich stron działka przylega do jednego z najważniejszych skrzyżowań w mieście, a każdy budynek jaki tam powstanie stanie się przedmiotem krytyki i i trwałym elementem tożsamości kulturowej miasta.

Charakterystyczną cechą zabudowy śródmiejskiej jest jej intensywność i zwarty charakter. Ulice mają ciągłe pierzeje tworzone przez stykające się ze sobą fasady sąsiednich budynków, pochodzących z różnych, często odległych od siebie epok. Taka praktyka budowania miast stosowana była z powodzeniem jeszcze w latach 50. XX w. Od lat 60. to tradycyjne podejście porzucone, zostało pod wpływem modernistycznych teorii, które skupiały się bardziej na pojedynczych budynkach, kosztem spójności tkanki miejskiej pojmowanej jako jeden, spójny i połączony ze sobą system. W Polsce to negatywne zjawisko nałożyło się dodatkowo na szkody materialne będące skutkiem działań wojennych prowadzonych w latach 1939 – 1945, skutkiem których przestrzeń polskich miast charakteryzuje się ubytkami, niedorozwojem tkanki miejskiej i wysokimi kosztami infrastruktury związanymi z rozproszeniem zabudowy. Skutkuje to również negatywnymi zjawiskami społecznymi, takimi jak alienacja, będąca wynikiem ograniczenia kontaktów międzyludzkich, spadek bezpieczeństwa, problemy zdrowotne itp.

Projektowany budynek przez MWM Architekci w założeniu ma przywracać tkance miejskiej jej ludzki wymiar, poprzez uporządkowanie i uzupełnienie zabudowy oraz tworzenia wartościowych przestrzeni publicznych. Zgodnie z zasadami klasycznymi zasadami urbanistyki zwraca szczególną uwagę na tradycyjną ciągłość pierzei miejskich ulic, uzupełnianie rozerwanej tkanki miejskiej, konieczność właściwego zamykania narożników zabudowy i tworzenie dominant.

Forma fasady jest ukłonem w stronę tradycyjnych, historycznych elewacji śródmiejskich kamienic, które pełne są detalu w formie gzymsów portali i wykuszy. – Chcieliśmy stworzyć budynek o podobnym charakterze, ale za pomocą współczesnych środków wyrazu. Dodatkowo kąt obrotu elementów fasady i okien pozwala na mniejsza penetrację słońca do wewnątrz, co podnosi efektywność energetyczną i zwiększa komfort pracy – zaznacza Maciej Łobos, architekt, prezes zarządu, MWM Architekci.

 

czytaj: https://www.propertydesign.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia wygody przy korzystaniu z pełnej funkcjonalności.